Κοκκίνου 2 & 28ης Οκτωβρίου 46
Πύργος
Τηλ. 26210 28585

Ιθάκης 3 & Ασκληπιού
Αργοστόλι
Τηλ. 26710 20030